GOtrack Farm Manager

Menadżer zarządzania pojazdami, maszynami i gospodarstwem
To narzędzie zostało stworzone z myślą u użytkownikach, którzy oczekują od systemów GOtrack jeszcze więcej. Aplikacja przeznaczona jest do zdalnego monitoringu i zarządzania wieloma pojazdami autonomicznymi Auto DRIVE oraz systemami precyzyjnego opryskiwania e-Spray PRO i e-Spray GSM z GPS Assist.

Agronomowie i kadra menedżerska, zarządzająca pracą w dużych gospodarstwach, jak również właściciele mniejszych gospodarstw, zyskują dobre narzędzie do usprawnienia pracy i uzyskiwania dużej ilości ważnych informacji na temat realizowanych aktualnie zabiegów.

Dostęp do historycznych danych i raportów sprawia że tworzenie analiz i prognoz na kolejne okresy i sezony jest teraz dużo łatwiejsze. System umożliwia nie tylko tworzenie zadań, ich monitoring, archiwizację danych ale również zbieranie danych o bieżącym stanie plantacji jak również oferuje współpracę z danymi tworzonymi przez zewnętrzne firmy w celu tworzenia precyzyjnych map zmiennego wydatku cieczy roboczej lub map do sterowania maszynami do wykonywania zabiegów agrotechnicznych w uprawach rzędowych, np.: piły do cięcia konturowego, podcinacze korzeni, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze, itp.

Komunikacja aplikacji z komputerem zainstalowanym w ciągniku odbywa się przez sieć LTE 4G i jest dwukierunkowa. Komputer otrzymuje dane z serwera i na bieżąco odsyła dane z ciągnika lub maszyny aby zapewnić stały osobie nadzorującej.

Dostęp: app.gotrack.pl

Przeznaczenie: Dla użytkowników mało, średnio i wielkopowierzchniowych

GOtrack App

Aplikacja na urządzenia mobilne
Monitoring pracy produktów GOtrack zdalnie nawigowanych. Dostęp do informacji realizowany jest poprzez serwer w chmurze, gdzie przetwarzane są dane. Najważniejsze z punktu widzenia użytkownika parametry wyświetlane są na ekranie jego smartphona. Jest to precyzyjny monitoring w czasie rzeczywistym.

Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników Auto DRIVE, e-Spray Pro i e-Spray GSM z GPS Assist. Zapewnia natychmiastowy dostęp do danych tj. prędkość jazdy, wydatek strumienia cieczy, stan cieczy w cysternie opryskiwacza, alerty, aktualna lokalizacja pojazdu widoczna mapie Google.

Za pośrednictwem aplikacji użytkownik może włączać i wyłączać system zdalnie oraz precyzyjnie lokalizować maszynę. Narzędzie zapewnia możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania produktów GOtrack.

Przeznaczenie: Dla użytkowników indywidualnych

GOtrack configuration

Narzędzie serwisowe dla dealerów

Aplikacja GOtrack Configuration to narzędzie dla Serwisu technicznego i Dealerów, którzy instalują i uruchamiają systemy GOtrack.

Aplikację została stworzona do użytku ze Smartphonami Android. Za pośrednictwem Bluetooth następuje komunikacja jednostek sterujących GOtrack ze smartphonem serwisanta.

Użytkownicy oprogramowania mają dostęp do pełnej diagnostyki urządzeń GOtrack, wykonywania nastaw i kalibracji poszczególnych podzespołów systemu. Przeznaczone do obsługi produktów tj.: Remote CONTROL, Line ASSIST, Auto DRIVE. Służy również do wsparcia klientów indywidualnych obsługiwanych przez helpdesk producenta.

Przeznaczenie: Dla serwisu technicznego