GOtrack VIMS

Menadżer zarządzania flotą
To narzędzie zostało stworzone z myślą u użytkownikach wielkopowierzchniowych. Aplikacja przeznaczona jest do zdalnego monitoringu i zarządzania wieloma pojazdami autonomicznymi Auto DRIVE oraz systemami precyzyjnego opryskiwania e-Spray PRO i e-Spray GSM z GPS Assist.

Agronomowie i kadra menedżerska, zarządzająca pracą w dużych gospodarstwach zyskuje dobre narzędzie do usprawnienia pracy i uzyskiwania dużej ilości ważnych informacji na temat realizowanych aktualnie zabiegów.

Dostęp do historycznych danych i raportów sprawia że tworzenie analiz i prognoz na kolejne okresy i sezony jest teraz dużo łatwiejsze.

Przeznaczenie: Dla użytkowników średnio i wielkopowierzchniowych

GOtrack App

Aplikacja na urządzenia mobilne
Monitoring pracy produktów GOtrack zdalnie nawigowanych. Dostęp do informacji realizowany jest poprzez serwer w chmurze, gdzie przetwarzane są dane. Najważniejsze z punktu widzenia użytkownika parametry wyświetlane są na ekranie jego smartphona. Jest to precyzyjny monitoring w czasie rzeczywistym.

Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników Auto DRIVE, e-Spray Pro i e-Spray GSM z GPS Assist. Zapewnia natychmiastowy dostęp do danych tj. prędkość jazdy, wydatek strumienia cieczy, stan cieczy w cysternie opryskiwacza, alerty, aktualna lokalizacja pojazdu widoczna mapie Google.

Za pośrednictwem aplikacji użytkownik może włączać i wyłączać system zdalnie oraz precyzyjnie lokalizować maszynę. Narzędzie zapewnia możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania produktów GOtrack.

Przeznaczenie: Dla użytkowników indywidualnych

GOtrack configuration

Narzędzie serwisowe dla dealerów

Aplikacja GOtrack Configuration to narzędzie dla Serwisu technicznego i Dealerów, którzy instalują i uruchamiają systemy GOtrack.

Aplikację została stworzona do użytku ze Smartphonami Android. Za pośrednictwem Bluetooth następuje komunikacja jednostek sterujących GOtrack ze smartphonem serwisanta.

Użytkownicy oprogramowania mają dostęp do pełnej diagnostyki urządzeń GOtrack, wykonywania nastaw i kalibracji poszczególnych podzespołów systemu. Przeznaczone do obsługi produktów tj.: Remote CONTROL, Line ASSIST, Auto DRIVE. Służy również do wsparcia klientów indywidualnych obsługiwanych przez helpdesk producenta.

Przeznaczenie: Dla serwisu technicznego